Invitație depunere scrisori de intenție

RO2014_C5.1_37_Nr. 23 din 23.06.2015

INVITAȚIE

 

Invităm membrii Alianței Naționale pentru Boli Rare România să depună scrisori de intenție pentru a participa la schimburi de experiență cu diferite ONG-uri de profil asemănător sau complementar din țară.

Această activitate face parte din proiectul „Colaborare pentru managementul bolilor rare - ColaboRARE” finanțat în cadrul  Apelului pentru Cereri de finanțare – Runda 2, în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), Fondul ONG, Componenta 5 - DEZVOLTAREA CAPACIĂȚII ONG-urilor. REȚELE ȘI COALIȚII, Subcomponenta 5.1. - Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri implementat de Alianța Națională pentru Boli Rare România.

Pentru a stimula schimbul de bune practici între membrii ANBRaRo și alte ONG-uri de profil, 2 persoane din organizațiile membre ANBRaRo au posibilitatea să se deplaseze la diferite ONG-uri pentru schimb de bune practici. Costurile de transport vor fi suportate din bugetul proiectului în limita a 150 euro/pers. Activitatea va fi documentată printr-un raport care va fi transmis ANBRaRo împreună cu decontul.

Selecția membrilor ANBRaRo care vor participa la schimburi de experiență se va face pe baza scrisorilor de intenție care vor fi dezbătute de echipa de proiect, iar selecția ONG-urilor de profil va lua în considerare cerințele formulate în scrisorile de intenție acceptate. În total se vor organiza 5 vizite de studiu.

Scrisorile de intenție se vor trimite la adresa office@bolirareromania.ro, până la data de 01.07.2015.

Dorica Dan

Președinte ANBRaRo

 

 

Data: 
Wednesday, 24 June, 2015