• Proiect ”Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, finanţat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” METABOMS
   
  Informații despre programul de finanțare
  ” Provocări în sănătatea publică la nivel european EEA Grants 2014-2021”, Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021
   
  Descriere proiect
  Lider de proiect : Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu
  Partener 1: Reykjavik University, Reykjavik, Iceland (School of Science and Engineering)   R2/2
  Partener 2: Alianța Națională pentru Boli Rare România
   
 •  
  Informatii despre programul de finanțare
  Proiect finanțat prin schema de granturi mici 2: “Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate”
  Program: ” Provocări în sănătatea publică la nivel european EEA Grants 2014-2021”
  Promotor de Proiect: Alianța Națională pentru Boli Rare
  Partener1 : Asociația Prader Willi din România
  Partener2: Centrul Frambu din Norvegia
              Bugetul total al proiectului196.254€
  Durata proiectului 12 luni
   
  Descriere proiect
  • Scopul proiectului: Creșterea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății pentru pacienții cu boli rare.
   
   Obiective specifice:
  • Îmbunătățirea capacității de înțelegere și îngrijire în comunitate față de 350 de persoane afectate de boli rare pe o perioadă de 12 luni.
  • Ob. 2. Îmbunătățirea accesului la informații despre bolile rare prin actualizarea website-ului www.edubolirare.ro cu încă 50 de boli rare, într-o perioadă de 12 luni.
  • Ob. 3. Transfer de bune practici între angajații Centrului NoRo și Centrul Frambu din Norvegia într-o perioadă de 12 luni.
   
 • Alianța Națională pentru Boli Rare România este partener într-un proiect finanțat prin Erasmus+, care se numește Credible - Children with rare diseases and their inclusion in basic learning environment, în care un grup internațional dorește să pună la dispoziția cadrelor didactice care au în clasele lor copii cu boli rare instrumente și suport în activitate.

  Acest proiect urmărește:
  1. Să promoveze educația incluzivă.
  2. Împuternicirea elevilor cu boli rare și a familiilor lor. Îmbunătățirea educației, oferirea mai multor posibilități pentru copiii cu boli rare să urmeze cursurile în școala de masă.
  3. Creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor și a familiilor lor, despre nevoile copiilor cu boli rare și motivarea acestora pentru a oferi sprijin activ pentru incluziune.

  Mai multe detalii despre proiect: 

  https://www.facebook.com/Erasmus-Credible-103125974500609/

  https://www.youtube.com/channel/UCbWmnQ13lcY56E3L_dp8Gxw

   

  Coordonator proiect: Universitat de Valencia – Spain

  Partneri:

  • 4o DIMOTIKO SXOLEIO PEFKIS - Greece
  • Alianta Nationala pentru Boli Rare - Romania
  • CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - Spain
  • Desarrollo de Plataformas Digitales, S.L - Spain
  • FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS - Spain
  • LATVIJAS UNIVERSITATE - Latvia
  • Glasgow City Council Education Services - United Kingdom
  • Ashton Secondary School - United Kingdom
  • CEIP Fèlix Rodríguez de la Fuente - Spain

  Proiectul este finanțat de UE prin Erasmus+, Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA201 - Strategic Partnerships for school education

 • Alianța Națională pentru Boli Rare România a derulat în perioada martie 2015 – aprilie 2016 proiectul Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRARE, finanțat în cadrul  Apelului pentru Cereri de finanțare – Runda 2, în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), Fondul ONG, Componenta 5. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-urilor. REȚELE ȘI COALIȚII, Subcomponenta 5.1.- Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri.

   

  Scopul proiectului:   Îmbunătățirea   calității   vieții   pacienților   cu   boli   rare   și   creșterea responsabilității comunității și a autorităților față de aceste persoane.

  Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea de parteneriate intersectoriale pentru monitorizarea și reevaluarea nevoilor de îngrijire și îmbunătățirea calității serviciilor sociale specializate existente.

  Rezultate:

  • Crearea unei Rețele de colaborare intersectorială (formată din reprezentanți ai organizațiilor de pacienți, specialiști, reprezentanți ai autorităților locale, regionale și naționale, furnizori de servicii sociale) și organizarea a 4 întâlniri ale acesteia (în lunile iunie, iulie, august și decembrie).

  Temele dezbătute au fost:

  Accesul la medicamentele orfane și măsurile luate de ANM și Ministerul Sănătății în vederea facilitării accesului pacienților cu boli rare la tratament; implementarea Planului Național de Boli Rare și a Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, acreditarea Centrelor de Expertiză și organizarea Rețelelor de Referință Europene pentru bolile rare; asigurarea continuității îngrijirii pacienților cu boli rare și îngrijirea integrată; anunțul diagnosticului, accesul la educație al persoanelor cu boli rare; managerul de caz, screeningul neonatal. 

  • Organizarea conferinței naționale Colaborare (29-30 ianuarie 2016, București, 168 participanți) , având ca scop evaluarea nevoilor de îngrijire ale persoanelor cu boli rare, prezentarea situației serviciilor socio–medicale destinate pacienților cu boli rare la nivel național și internațional și adoptarea unei rezoluții privind nevoile de îngrijire integrată ale persoanelor cu boli rare.

  Concluziile conferinței au fost:

  • Majoritatea pacienților cu boli rare din România nu sunt încă diagnosticați sau sunt greșit diagnosticați. Numărul oficial al pacienților înregistrați este mult mai mic decât în realitate. Până nu vor exista registre și centre de expertiză pentru pacienții cu boli rare, evidența acestora rămâne incertă.
  • Fără un diagnostic corect, pacienții și familiile lor riscă să nu beneficieze de intervenții care le-ar putea îmbunătăți starea de sănătate - este nevoie de abordare holistică, de echipe interdisciplinare de experți, de colaborare și transparență, pentru a oferi servicii mai eficiente, fără a dubla eforturile alocate, asigurând în același timp continuitatea îngrijirii;
  • Acreditarea Centrelor de Expertiză în bolile rare de către Ministerul Sănătății pentru ca România să poată intra în Rețelele Europene de Referință rămâne cea mai urgentă problemă de rezolvat în bolile rare;
  • Organizarea workshop-ului ”Îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire în bolile rare” la Zalău, în perioada 29 februarie – 1 martie 2016, a adus împreună reprezentanți ai tuturor factorilor interesați în domeniul bolilor rare. În cadrul acestui workshop participanții și-au adus contribuția la elaborarea unui document de poziție privind accesul la îngrijire și continuitatea îngrijirii pacienților cu boli rare.
  • Formularea unei propuneri pentru îmbunătățirea accesului persoanelor cu boli rare la servicii sociale specializate
  • Crearea platformei www.participrare.ro.

   

  2. Consolidarea capacității interne a ANBRaRo, inclusiv a membrilor acesteia, pentru promovarea de politici publice și activități de advocacy și monitorizarea implementării acestora

  Rezultate:

  • O strategie de formare a membrilor ANBRaRo realizată;
  • 3 cursuri de formare dedicate asociațiilor de pacienți ”Cum să comunici eficient cu presa”, la care au participat în total 44 de persoane;
  • 5 vizite de schimb de bune practici de tipul „learning from each other” organizate între membrii ANBRaRo și alte ONG-uri de profil;
  • Implementarea standardelor de calitate ISO 9001 pentru managementul serviciilor și certificare ISO 9001;
  • Elaborarea unui plan de advocacy și derularea unei campanii de advocacy. În cadrul acesteia s-au organizat și evenimentele din campania Ziua Internațională a Bolilor Rare 2016. Tema campaniei din acest an:”Vocea pacientului”, recunoaşte rolul crucial pe care pacienţii îl joacă în exprimarea nevoilor lor şi îndeamnă la schimbarea care le va îmbunătăţi atât viaţa lor, cât şi a celor din familie. Sloganul din anul acesta „Uniți, vom fi auziți!” face apel la un public mai larg, la cei care nu trăiesc sau nu sunt afectaţi direct de o boală rară, pentru a se alătura comunităţii de boli rare, cu scopul de a face cunoscut impactul acestora. Oamenii care trăiesc cu o boală rară şi familiile lor sunt de multe ori izolaţi, iar o comunitate mai numeroasă îi poate ajuta să iasă din această izolare.
  • Crearea unui document de poziție în domenii de interes pentru pacienții cu boli rare, inclusiv despre drepturile pacienților

   

  Finanțarea nerambursabilă este de 74.800 eur, reprezentând 72.41% din totalul costurilor proiectului, iar Asociația Prader Willi din România este partener în acest proiect.