Comunicat de presă, 26 februarie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Alianța Națională pentru Boli Rare România continuă evenimentele din cadrul Campaniei Ziua Bolilor Rare 2020, având ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul populației generale și a factorilor de decizie cu privire la bolile rare și a impactului pe care aceste boli îl au asupra vieții pacienților.
Undefined

Masă rotundă – Sănătatea Digitală și Bolile Rare, 26 februarie, București

Sub egida Comisiei pentru Sănătate Publică din Senatul României, Alianța Națională pentru Boli Rare România și partenerii săi, au organizat miercuri, 26 februarie la Senatul României, masa rotundă cu tema „Sănătatea digitală și bolile rare”, eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Bolilor Rare.
Participanți: 43 de persoane (reprezentanți ai autorităților: dr. Laszlo Attila – președintele Comisiei pentru sănătate publică din Senat, dr. Diana Loreta Păun - consilier prezidențial, Președinția României, Alexandra Tamaș – consilier Ministerul Sănătății, Anca Crupariu – ANMDM, Lidia Onofrei – Ministerul Sănătății, Sorin Mureșan - Comisia pentru tehnologia informației și comunicații, Camera Deputaților, Parlamentul României; pacienți/aparținători, reprezentanți asociații de pacienți, specialiști din diferite domenii de activitate relevante pentru managementul bolilor rare și domeniul IT.)
Wednesday, 26 February, 2020

Conferința EUROPLAN

          

Tema: Monitorizarea implementării Planului Național pentru Boli Rare

Perioada: 24-25 octombrie 2019

Organizatori: Alianța Națională pentru Boli Rare în parteneriat cu Asociația Română de Cancere Rare și Asociația Prader Willi din România

Participanți: 100 de persoane (pacienți și aparținători, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, medici, asistenți medicali, cadre didactice, reprezentanți Societatea Română de Genetică Medicală, reprezentanți Consiliul Național de Boli Rare, autorități locale și naționale;

S-a subliniat importanța organizării Conferințelor EUROPLAN deoarece acestea au condus la elaborarea Planului Național de Boli Rare (PNBR) care a fost introdus în Strategia Națională de Sănătate Publică 2014-2020. O parte din obiectivele PNBR au fost realizate, cum ar fi înființarea Consiliului Național pentru Boli Rare (CNBR), înființarea prin ordin de ministru a Centrelor de Expertiză (în prezent există 23 de Centre de Expertiză (CE) acreditate, la nivel național). Un alt obiectiv realizat îl reprezintă înființarea celor 6 Centre Regionale de Genetică Medicală (CRGM) București, Cluj, Timiș, Iași, Bihor, Dolj. Au fost totuși și nerealizări: Registrul Național de Boli Rare încă nu există și trebuie făcute demersuri în vederea creării registrului național de boli rare.

Nevoi identificate pe parcursul dezbaterilor:

  • crearea Registrului Național pentru Boli Rare;
  • finanțarea funcționării/dotării Centrelor de Expertiză și Centrelor Regionale de Genetică Medicală;
  • creșterea timpului alocat pentru consultația de genetică medicală (în prezent fiind de 20min/consultație, ceea ce este extrem de puțin);
  • posibilitatea ca medicii specialiști să poată încheia mai multe contracte cu CAS în funcție de nevoi;
  • implementarea adecvată a screening-ului pentru PKU în toate maternitățile private/publice;
  • decontarea de servicii de kinetoterapie pentru pacienții cu distrofie musculară și alte boli rare care au nevoie de interventie permanentă (în prezent se decontează 20 ședințe/an - insuficient);
  • promovarea centrelor de expertiză;
  • fondurile de la CAS sunt insuficiente pentru achiziționarea dispozitivelor medicale;
  • acces la medicație off-label;
  • program de îngrijire integrată pentru pacienții cu boli rare

Mulțumim sponsorilor:

             

           

Data: 28.10.2019

Undefined

Conferința Europlan 2019

invitatie Europlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianța Națională pentru Boli Rare România - ANBRaRo vă invită în zilele de 24-25 octombrie 2019, la Zalău, la Conferința EUROPLAN 2019. Evenimentul va începe la ora 16.00 și va fi precedat de Adunarea Generală a Alianței Naționale pentru Boli Rare România (ora 13.00). Cei interesați sunt rugați să ne contacteze pe office@bolirareromania.ro, până cel târziu 15 octombrie.

Friday, 11 October, 2019

Al 3 lea simpozion EURORDIS „Multi-stakeholder symposium on Improving Acces to Rare Diseases Therapies” , Bruxelles, 13 - 14 februarie 2019

Al 3 lea simpozion EURORDIS „Multi-stakeholder symposium on Improving Acces to Rare Diseases Therapies” a avut loc la Bruxelles în zilele de 13-14 februarie 2019 și a reunit actori din toate domeniile responsabile pentru asigurarea unui acces sustenabil la terapii pentru toți pacienții cu boli rare.
În sesiunea plenară de deschidere, a luat cuvântul dl Marius Tiberius Brădățan, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății din România, care a subliniat că țara noastră are printre priorități și bolile rare.
Undefined

Pages